Cennik

Esentia wycena nieruchomości


Rzeczoznawca majątkowy – cennik


Wynagrodzenie rzeczoznawcy majątkowego określa umowa z zamawiającym. Koszt sporządzenia wyceny oraz porad i konsultacji nie jest zależny od wartości nieruchomości. Koszt sporządzenia wyceny nieruchomości jest natomiast wypadkową następujących czynników:

  • charakteru, wielkości i rodzaju części składowych nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,

  • nakładu pracy niezbędnego do wykonania czynności, koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny nieruchomości,

  • terminu i warunków wykonania czynności szacunkowych,

  • ponoszonych kosztów w związku z wykonanym niezbędnych czynności (dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki),

  • stopnia rozpoznania przez wykonawcę rynku lokalnego dla danej wyceny nieruchomości w momencie jej rozpoczęcia.

Koszt usługi ustalany jest każdorazowo i indywidualnie dla każdego klienta w zależności od powyższych czynników. W celu uzyskania wyceny prosimy o kontakt do Kancelarii Esentia poprzez: formularz kontaktowy, e-mail, Whatsapp lub o kontakt telefoniczny.
Jeżeli chcieliby Państwo poznać koszt wyceny nieruchomości, poniżej zamieszczamy dane kontaktowe.