Dodatkowe usługi


Dodatkowe usługi

Obok swojej podstawowej działalności w zakresie wyceny nieruchomości, Kancelaria Esentia świadczy szereg usług dodatkowych, które mają zastosowanie w rozmaitych sytuacjach. Realizujemy następujące świadczenia:

  • opinie o przeciętnej cenie
  • badania trendów cenowych
  • ustalenie stawek czynszów
  • analiza dotyczące rynku nieruchomości
  • analiza cen transakcyjnych na lokalnym rynku
  • analizy dotyczące możliwych do uzyskania stawek czynszów dla planowanej lub istniejącej inwestycji

Analizy tego typu wykonywane są zarówno dla klientów indywidualnych, planujących zakup lub sprzedaż nieruchomości, przedsiębiorców rozważających inwestycje związane z nieruchomościami.

Wszystkie powyższe usługi mogą okazać się niezbędne dla firm deweloperskich, podmiotów realizujących inwestycje kapitałowe, czy klientów indywidualnych dążących do wypracowania adekwatnej polityki cenowej na rzecz wynajmu mieszkań. Wszelkie analizy wynikają z naszej dogłębnej znajomości rynku. Obrót nieruchomościami podlega pod liczne uwarunkowania prawne, które dodatkowo często się zmieniają. Samodzielne śledzenie wszelkich niuansów regulacyjnych szybko okazuje się nieskuteczne i odciąga od podstawowej działalności. O wiele lepszą decyzją okazuje się powierzenie wymienionych powyżej zadań rzeczoznawcy majątkowemu.

Analiza rynku nieruchomości

Zajmujemy się szeroko rozumianą analizą nieruchomości prywatnych i komercyjnych. Usługi analityczne obejmują kilka kluczowych aspektów, które dają się bezpośrednio przełożyć na decyzje inwestycyjne. Proponujemy weryfikację cen transakcyjnych, ocenę aktualnych parametrów popytu i podaży na lokalnym rynku czy opracowanie założeń biznesowych dla działalności w obszarze wynajmu i obrotu nieruchomościami. Analiza rynku nieruchomości to usługa wymagająca daleko idącej personalizacji. Nasze rozwiązania odnosimy do założeń biznesowych firmy Klienta. Opieramy się na gruntownej wiedzy dotyczącej obrotu nieruchomościami i na aktualnych informacjach z rynku.

Działamy na całym terytorium województwa dolnośląskiego, oferując zarazem możliwość dojazdu rzeczoznawcy majątkowego do miast ulokowanych w sąsiednich województwach.

Kompleksowy pakiet usług dla klientów indywidualnych i korporacyjnych

Jesteśmy dumni z zaufania, jakim darzą nas klienci indywidualni, właściciele oraz duże korporacje. Wyceny nieruchomości, operaty szacunkowe, a także wszelkie usługi dodatkowe powstają na bazie aktualnej, specjalistycznej wiedzy. Sporządzamy szczegółowy raporty dotyczące wybranego wycinka z rynku nieruchomości.

Wymienione usługi stanowią uzupełnienie podstawowego wymiaru działalności rzeczoznawcy majątkowego. Badanie trendów rynkowych pozostaje ważną pomocą biznesową dla osób mających związek z obrotem nieruchomościami. Natomiast analizy dotyczące możliwych do uzyskania stawek czynszów dla planowanej lub istniejącej inwestycji pozwolą określić, czy warto lokować kapitał w dane przedsięwzięcie. Kancelaria Esentia realizuje pełnozakresowe wsparcie doradcze w obszarze inwestycji na rynku nieruchomości. Gwarantujemy dokładność, zaangażowanie i szybkie terminy wykonania usługi. Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Kancelarii Esentia, którzy przedstawią klarowną i skuteczną ścieżkę postępowania w danej sytuacji.