Kontakt

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego
Esentia mgr Monika Kałusiewicz

ul. Olbrachtowska
54-063 Wrocław

ul. Spokojna 15B
55-093 Brzezia Łąka

691 531 137
biuro@esentia-wycena.pl

www.esentia-wycena.pl
NIP: 925-197-97-53
REGON: 022438624

Formularz Kontaktowy