Oferta wyceny

Sprawdź w czym moŻemy ci pomóc


Operaty szacunkowe i inne opracowania wykonywane są z zachowaniem zasady poufności oraz ochrony danych osobowych. W kontakcie z Klientami gwarantujemy terminowość wykonywanych usług, dokładność oraz profesjonalizm.

Wycena nieruchomości:
• wycena mieszkań (lokale mieszkalne, usługowe)
• wycena działek (gruntów niezabudowanych)
• wycena gruntów zabudowanych (budynki mieszkalne jednorodzinne, wycena domów w trakcie realizacji)
• wycena budynków mieszkalnych wielorodzinnych
• wycena obiektów przemysłowych (magazynowe, produkcyjne)
• wycena obiektów handlowych (komercyjnych)
• wycena nieruchomości rolnych i leśnych
• wycena ograniczonych praw rzeczowych (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)
• wycena nieruchomości niestandardowych

Cel wyceny nieruchomości:
• zabezpieczenie wierzytelności kredytodawcy (kredyt hipoteczny)
• kupno, sprzedaż, zamiana, zniesienie współwłasności
• sprawozdania finansowe
• cele ubezpieczeniowe
• podatkowo – skarbowe
• negocjacji cen z potencjalnym nabywcą
• postępowań sądowych i komorniczych
• podziałów majątkowych
• ekspertyzy i opinie
• analizy stanu prawnego nieruchomości
• przygotowanie transakcji kupna – sprzedaży nieruchomości
• ustalenia wysokości podatku od spadku lub darowizny
• określenie wysokości opłat za użytkowanie wieczyste
• opłat adiacenckich i planistycznych
• oraz innych celów indywidualnych i biznesowych

Dodatkowe usługi:
• analizy dotyczące rynku nieruchomości
• badania trendów cenowych
• analizy cen transakcyjnych na lokalnym rynku
• analizy dotyczące możliwych uzyskania stawek czynszów dla planowanej lub istniejącej inwestycji
Analizy tego typu wykonywane są zarówno dla klientów indywidualnych, planujących zakup lub sprzedaż nieruchomości, przedsiębiorców rozważających inwestycje związane z nieruchomościami

Obszar działalności:
• miasto Wrocław, powiat wrocławski
• powiaty: trzebnicki, oleśnicki, milicki, oławski, świdnicki, dzierżoniowski, średzki, wołowski oraz inne

Cennik

Esentia wycena nieruchomości


Rzeczoznawca majątkowy – cennik


Wynagrodzenie rzeczoznawcy majątkowego określa umowa z zamawiającym. Koszt sporządzenia wyceny oraz porad i konsultacji nie jest zależny od wartości nieruchomości. Koszt sporządzenia wyceny nieruchomości jest natomiast wypadkową następujących czynników:

  • charakteru, wielkości i rodzaju części składowych nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,

  • nakładu pracy niezbędnego do wykonania czynności, koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny nieruchomości,

  • terminu i warunków wykonania czynności szacunkowych,

  • ponoszonych kosztów w związku z wykonanym niezbędnych czynności (dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki),

  • stopnia rozpoznania przez wykonawcę rynku lokalnego dla danej wyceny nieruchomości w momencie jej rozpoczęcia.

Koszt usługi ustalany jest każdorazowo i indywidualnie dla każdego klienta w zależności od powyższych czynników. W celu uzyskania wyceny prosimy o kontakt do Kancelarii Esentia poprzez: formularz kontaktowy, e-mail, Whatsapp lub o kontakt telefoniczny.
Jeżeli chcieliby Państwo poznać koszt wyceny nieruchomości, poniżej zamieszczamy dane kontaktowe.

Kilka słów o mnie

rzeczoznawca majątkowy


mgr Monika Kałusiewicz

Kancelaria Esentia prowadzona jest od 2014 roku przez mgr Monikę Wiolettę Kałusiewicz, rzeczoznawcę majątkowego (nr uprawnień 5887) oraz zarządcę nieruchomościami (nr uprawnień 23411), absolwentkę Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Politechniki Wrocławskiej, członka Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu.
Kancelaria świadczy usługi dla klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych, banków (ukończone szkolenie zakończone egzaminem – wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności) w zakresie:
– wyceny nieruchomości (operaty szacunkowe),
– zarządzania nieruchomościami Wrocław

oraz badania i analizy rynku, a także doradztwa prawnego w zakresie nieruchomości oraz sporządzania raportów o nieruchomościach. Kancelaria zapewnia kompleksowe usługi związane z procesem wyceny majątku, a staranność i zaangażowanie zapewnia najwyższy poziom oferowanych usług.

Dzięki wysokim standardom obsługi, wieloletniemu doświadczeniu i kierowaniu się etyką zawodową zapewniam swoim klientom pewność starannego oszacowania wartości ich majątku. W swoich działaniach kieruję się bezstronnością i zapewniam przestrzeganie zasady tajemnicy zawodowej i poufności w relacjach z klientem.
Proces szacowania wartości poprzedzony jest każdorazowo wizją lokalną, wnikliwą analizą rynku, oceną zużycia technicznego i funkcjonalnego oraz pomiarami inwentaryzacyjnymi wzbogaconymi dokumentacją fotograficzną. Każdy operat szacunkowy spełnia wymogi formalne i merytoryczne stawiane przez przepisy prawne oraz standardy zawodowe a także charakteryzuje się dużą estetyką i czytelnością.

Moje kwalifikacje i referencje


Kancelaria Rzeczoznawca Majątkowy
Esentia mgr Monika Kałusiewicz

ul. Olbrachtowska
54-063 Wrocław

ul. Spokojna 15B
55-093 Brzezia Łąka

691 531 137

www.esentia-wycena.pl
NIP: 925-197-97-53
REGON: 022438624

Formularz Kontaktowy