Wycena nieruchomości komerycyjnych Wrocław i okolice


Wycena nieruchomości komercyjnych i przemysłowych

Prawna definicja nieruchomości komercyjnej określa ją jako budynek lub obszar służący do prowadzenia zarobkowej działalności gospodarczej. Z punktu widzenia działań rzeczoznawcy majątkowego, wycena nieruchomości przemysłowych i handlowych stanowi wypełnienie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami i wyczerpuje znamiona profesjonalnego szacowania ceny rynkowej. Zapisy ustawy pozostawiają rzeczoznawcy dowolność w kwestiach wyboru metody i narzędzi prowadzących do stworzenia operatu szacunkowego.

W Kancelarii Esentia przystępujemy do procesu wyceny nieruchomości komercyjnych z pełną świadomością odpowiedzialności, jaka ciąży na każdym rzeczoznawcy. Określenie wartości rynkowej wynika z analizy szeregu czynników technicznych, inwestycyjnych, lokalizacyjnych i gospodarczych, jakie składają się na całościowy obraz sytuacji cenowej. Zapraszamy do współpracy podmioty z pełnego przekroju dziedzin współczesnej gospodarki. Świadczymy usługi dla każdej ze stron transakcji zakupowej, dla których przygotowaliśmy rzetelny i dokładny proces wyceny.

Wycena nieruchomości dla działalności gospodarczej – zakres usług

Naszą specjalizacją pozostaje wycena nieruchomości komercyjnych we Wrocławiu. Wrocław jest ważnym ośrodkiem gospodarczym regionu, co przekłada się na wzmożone zapotrzebowanie na operaty szacunkowe dla nieruchomości przemysłowych, handlowych i biurowych. Usługi Kancelarii Esentia obejmują zasięgiem cały obszar województwa dolnośląskiego. W razie potrzeby, udostępniamy możliwość dojazdu rzeczoznawcy majątkowego do dowolnej lokalizacji na terenie województwa opolskiego i wielkopolskiego. Wizja lokalna prowadzona przez rzeczoznawcę stanowi podstawę procesu gromadzenia informacji, czego efektem pozostaje precyzyjna wycena nieruchomości handlowych i przemysłowych.

W ramach pakietu usługowego dla nieruchomości szeroko rozumianych jako komercyjne proponujemy wycenę następujących obiektów:

  • hale przemysłowe
  • magazyny
  • budynki przemysłowe
  • budynki produkcyjne
  • budynki handlowe
  • centra handlowe
  • budynki usługowe
  • nieruchomości biurowe

Wycena nieruchomości handlowych

Istnieje pokaźna liczba sytuacji, kiedy wycena nieruchomości handlowych okazuje się niezbędna. Rzeczoznawca majątkowy z Kancelarii Esentia pomaga w ustaleniu adekwatnej ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Nasze usługi są niezastąpione dla instytucji bankowych udzielających kredytów inwestycyjnych zabezpieczonych hipoteką. Operat szacunkowy umożliwia skuteczne zabezpieczenie wierzytelności i osadzenie go na rzetelnych fundamentach cenowych.

Sporządzenie wyceny nieruchomości komercyjnych staje się wymogiem przy wielu czynnościach cywilno-prawnych, postępowaniach podatkowych i księgowych, postępowaniach spadkowych. Realizowana przez nas wycena nieruchomości handlowej stanowi ważny element procedur przekształceniowych, kiedy to podmiot gospodarczy gromadzi dokumentację majątkową.

Kancelaria Esentia może się poszczycić wieloletnim doświadczeniem w realizowaniu wyceny dla instytucji publicznych, banków, firm przemysłowych, galerii handlowych czy przedsiębiorstw deweloperskich. Nie cofamy się przed żadnym wyzwaniem – zawsze proponujemy proces wyceny adekwatny do potrzeb i pozostający w pełnej zgodności ze standardami etyki zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

Wycena nieruchomości biurowych Wrocław

Centrum Wrocławia to istne zagłębie biurowe, gdzie swoje siedziby mają krajowe i zagraniczne korporacje. Wycena nieruchomości biurowych w Kancelarii Esentia zabezpiecza wielomilionowe transakcje kupna i sprzedaży, realizowane między deweloperami a kierownictwem dużych firm. Opracowujemy narzędzia gwarantujące rzetelną i dokładną wycenę. Opracowanie przygotowane prowadzona przez rzeczoznawcę majątkowego czerpie pełnymi garściami z powszechnie przyjętych standardów wyceny. W ramach usługi, jaką jest wycena nieruchomości biurowych, potencjalny klient otrzymuje krótkie terminy realizacji, opcję dojazdu rzeczoznawcy do miejscowości otaczających stolicę Dolnego Śląska, sporządzenie operatu szacunkowego, a także szereg usług dodatkowych.

Zapraszamy do przedstawienia nam swoich potrzeb. Zaangażowanie i wiedza rzeczoznawcy majątkowego z Kancelarii Esentia sprawia, że wycena nieruchomości komercyjnych staje się dokładnym i przewidywalnym procesem, uwzględniającym wszelkie zawiłości prawne i rynkowe.