Kilka słów o mnie

rzeczoznawca majątkowy


mgr Monika Kałusiewicz

Kancelaria Esentia prowadzona jest od 2014 roku przez mgr Monikę Wiolettę Kałusiewicz, rzeczoznawcę majątkowego (nr uprawnień 5887) oraz zarządcę nieruchomościami (nr uprawnień 23411), absolwentkę Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Politechniki Wrocławskiej, członka Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu.
Kancelaria świadczy usługi dla klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych, banków (ukończone szkolenie zakończone egzaminem – wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności) w zakresie:
– wyceny nieruchomości (operaty szacunkowe),
– zarządzania nieruchomościami Wrocław

oraz badania i analizy rynku, a także doradztwa prawnego w zakresie nieruchomości oraz sporządzania raportów o nieruchomościach. Kancelaria zapewnia kompleksowe usługi związane z procesem wyceny majątku, a staranność i zaangażowanie zapewnia najwyższy poziom oferowanych usług.

Dzięki wysokim standardom obsługi, wieloletniemu doświadczeniu i kierowaniu się etyką zawodową zapewniam swoim klientom pewność starannego oszacowania wartości ich majątku. W swoich działaniach kieruję się bezstronnością i zapewniam przestrzeganie zasady tajemnicy zawodowej i poufności w relacjach z klientem.
Proces szacowania wartości poprzedzony jest każdorazowo wizją lokalną, wnikliwą analizą rynku, oceną zużycia technicznego i funkcjonalnego oraz pomiarami inwentaryzacyjnymi wzbogaconymi dokumentacją fotograficzną. Każdy operat szacunkowy spełnia wymogi formalne i merytoryczne stawiane przez przepisy prawne oraz standardy zawodowe a także charakteryzuje się dużą estetyką i czytelnością.