Wycena działek Wrocław i okolice


Wycena gruntu Wrocław – kompleksowe usługi

Kancelaria Esentia to miejsce, w którym uzyskacie Państwo kompleksowe usługi w zakresie wyceny nieruchomości o różnym przeznaczeniu np. rolnym, mieszkaniowym oraz komercyjnym. Naszą ofertą obejmujemy osoby fizyczne i podmioty gospodarcze, dla których wycena i operat szacunkowy od rzeczoznawcy majątkowego stanowią podstawę do załatwienia konkretnej sprawy majątkowej. Naturalną okolicznością dla wyceny działek pozostaje transakcja kupna lub sprzedaży wybranej nieruchomości. Wycena gruntu we Wrocławiu jest pomocna także na etapie składania wniosku o kredyt hipoteczny, podzielenia majątku, a także ustalenia prawa do spadku.

W Kancelarii Esentia wznosimy usługi rzeczoznawcy majątkowego na nowy poziom kompleksowości i personalizacji do potrzeb zamawiającego, równocześnie mając na uwadze szerokie spektrum czynności, jakie obejmuje wycena gruntu. Wrocław codziennie dostarcza nam nowych wyzwań na rynku nieruchomości. Poznanie realnej wartości działki znacznie usprawnia proces transakcyjny, opierając go na jasnych kryteriach cenowych.

Chociaż jedną z naszych głównych działalności jest wycena działek we Wrocławiu, nie pozostawiamy innych miejscowości bez profesjonalnego wsparcia rzeczoznawcy majątkowego. Usługi Kancelarii Esentia rozszerzyliśmy na teren całego województwa dolnośląskiego. Klienci indywidualni i przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z pakietów wyceny działek i nieruchomości niezabudowanych o różnym przeznaczeniu, które przyspieszą skuteczną sprzedaż lub ułatwią otrzymanie finansowania z instytucji bankowej. Ze względu na znaczne zainteresowanie osób spoza granic Dolnego Śląska, dajemy możliwość wyceny działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, komercyjną lub działkę rolną – z dojazdem rzeczoznawcy na terenie województwa opolskiego i wielkopolskiego. Rzeczoznawca majątkowy przeprowadza wizję lokalną i pozyskuje informacje wymagane do stworzenia operatu szacunkowego.

Wycena nieruchomości gruntowych pod zabudowę komercyjną oraz mieszkaniową

Usługi w Kancelarii Esentia obejmują także wycenę gruntów pod zabudowę komercyjną oraz mieszkaniową. Do wyceny gruntów komercyjnych podchodzimy z należytą dokładnością. Przygotowujemy operaty szacunkowe na potrzeby zarówno inwestorów prywatnych, jak i instytucjonalnych. W trakcie wyceny bierzemy pod uwagę wiele czynników, w tym te szczególnie istotne z punku widzenia inwestora.

Kiedy przydaje się wycena nieruchomości niezabudowanych?

Zamówienia na wycenę działek we Wrocławiu podyktowane są przeważnie chęcią zakupu lub zbycia nieruchomości na rynku. Ustalenie adekwatnej ceny transakcyjnej pozwala uniknąć nadmiernych wahań cenowych, które okazałyby się niekorzystne dla jednej ze stron. Rzeczoznawca majątkowy to zawód zaufania publicznego, poświadczony uzyskaniem uprawnień państwowych. Profesjonalizm i aktualna wiedza o rynku nieruchomości wpływają na dokładność wyceny działek.

Wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych o przeznaczeniu mieszkaniowym lub komercyjnym często wynika z uwarunkowań postępowania spadkowego czy konieczności podziału majątku między małżonków objętych postępowaniem rozwodowym. Wycena działki rolnej lub innej będzie wówczas priorytetem na drodze do sprawiedliwego pogodzenia interesów różnych uczestników procesu. Wspomnieliśmy wcześniej o kolejnym podmiocie, dla którego niezwykle istotna będzie wycena działek. Wrocław doświadcza ożywienia na rynku hipotecznym, co wynika zapewne z prężnej gospodarki i atrakcyjności miasta dla zagranicznego kapitału. Banki udzielające kredytów hipotecznych wymagają formalnego poświadczenia wartości rynkowej nieruchomości oddawanej jako zabezpieczenie spłaty długu. Usługi Kancelarii Esentia okazują się bezcenne dla instytucji bankowych z Wrocławia, które potrzebują operatu szacunkowego na cele kredytowe.

Wycena działki rolnej – czynniki wpływające na wartość nieruchomości

Istnieją trzy bardzo znaczące filary determinujące cenę nieruchomości rolnej: powierzchnia, lokalizacja i wartość użytkowa. Biorąc pod uwagę charakterystykę uwarunkowań, jakim podlega wycena działki rolnej, okolice Wrocławia stają się idealnym obszarem do inwestowania w tego typu nieruchomości. Bliskość ośrodków przemysłowych gwarantuje uzyskanie większych cen niż średnia rynkowa.

Mówiąc o wartości użytkowej działki rolnej, mamy na myśli potencjał do rodzenia obfitych plonów w nadchodzących latach. Rzeczoznawca majątkowy podda tutaj analizie żyzność gleby w ujęciu aktualnym i historycznym, ukształtowanie terenu i wynikające z niego warunki wodne, a także uwarunkowania klimatyczne. Nie trzeba dodawać, że specjalistyczna wycena działki rolnej we Wrocławiu jest możliwa dzięki dogłębnemu zrozumieniu reguł rynkowych z podziałem na poszczególne regiony Polski. Kancelaria Esentia gwarantuje adekwatność procesu wyceny i pełną zgodność z obowiązującym prawem.

Powierzchnia użytkowa to kolejne kryterium pozwalające zweryfikować wartość działki rolnej. Warto pamiętać, że kwota określająca wartość 1 metra kwadratowego powierzchni okazuje się zdecydowanie wyższa dla niewielkich działek rolnych – nieprzekraczających pół hektara powierzchni użytkowej. Wynika to z dużego popytu na niewielkie grunty rolne i ograniczeń podażowych w bezpośrednich okolicach Wrocławia.

Rzeczoznawca majątkowy poddaje analizie obecność infrastruktury dojazdowej i dodatkowych udogodnień, jakie istnieją w bezpośrednim otoczeniu wycenianej działki rolnej. Ogromne znaczenie (w tym przypadku obniżające cenę gruntu) ma bliskość ruchliwej arterii komunikacyjnej, zakładów przemysłowych, czy niepewny status planu zagospodarowania przestrzennego.