Rzeczoznawca majątkowy Wrocław i Dolny Śląsk

Sprawdź w czym moŻemy ci pomóc


Operaty szacunkowe i inne opracowania wykonywane są z zachowaniem zasady poufności oraz ochrony danych osobowych. W kontakcie z Klientami gwarantujemy terminowość wykonywanych usług, dokładność oraz profesjonalizm.

Wycena nieruchomości:
wycena mieszkań (lokale mieszkalne, usługowe)
wycena działek (gruntów niezabudowanych)
wycena gruntów zabudowanych (budynki mieszkalne jednorodzinne, wycena domów w trakcie realizacji)
wycena budynków mieszkalnych wielorodzinnych
wycena obiektów przemysłowych (magazynowe, produkcyjne)
wycena obiektów handlowych (komercyjnych)
wycena nieruchomości rolnych i leśnych
wycena ograniczonych praw rzeczowych (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)
wycena nieruchomości niestandardowych

Cel wyceny nieruchomości:
• zabezpieczenie wierzytelności kredytodawcy (kredyt hipoteczny)
• kupno, sprzedaż, zamiana, zniesienie współwłasności
• sprawozdania finansowe
• cele ubezpieczeniowe
• podatkowo – skarbowe
• negocjacji cen z potencjalnym nabywcą
• postępowań sądowych i komorniczych
• podziałów majątkowych
• ekspertyzy i opinie
• analizy stanu prawnego nieruchomości
• przygotowanie transakcji kupna – sprzedaży nieruchomości
• ustalenia wysokości podatku od spadku lub darowizny
• określenie wysokości opłat za użytkowanie wieczyste
• opłat adiacenckich i planistycznych
• oraz innych celów indywidualnych i biznesowych

Dodatkowe usługi:
• analizy dotyczące rynku nieruchomości
• badania trendów cenowych
• analizy cen transakcyjnych na lokalnym rynku
• analizy dotyczące możliwych uzyskania stawek czynszów dla planowanej lub istniejącej inwestycji
Analizy tego typu wykonywane są zarówno dla klientów indywidualnych, planujących zakup lub sprzedaż nieruchomości, przedsiębiorców rozważających inwestycje związane z nieruchomościami

Obszar działalności:
• miasto Wrocław, powiat wrocławski
• powiaty: trzebnicki, oleśnicki, milicki, oławski, świdnicki, dzierżoniowski, średzki, wołowski oraz inne

czytaj więcej

Aby wykonywać zawód rzeczoznawcy majątkowego, należy zdobyć uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy jest zawodem zaufania publicznego, regulowanym zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zanim dana osoba uzyska prawo do legitymowania się tym tytułem, musi zdać egzamin państwowy i uzyskać wpis do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych.

Kancelaria Esentia realizuje wszystkie zadania wynikające z ustawy. Specjalizujemy się w wycenie mieszkań, domów, działek budowlanych, czy nieruchomości komercyjnych. Proces wyceny skutkuje przygotowaniem operatu szacunkowego, który uwiarygadnia kwoty transakcji kupna-sprzedaży i stanowi dokument niezbędny np. do otrzymania kredytu hipotecznego. Jako rzeczoznawca majątkowy we Wrocławiu, działamy w pełnym poszanowaniu zasad etyki zawodowej. Gwarantujemy terminowość i przywiązanie do szczegółów. W celu poznania rzeczywistej wartości mieszkania, zdecydowanie warto udać się do rzeczoznawcy we Wrocławiu.

Usługi rzeczoznawcy majątkowego w województwie dolnośląskim

Kancelaria Esentia świadczy pełnozakresowe usługi w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego na terenie Wrocławia i całego województwa dolnośląskiego. Odpowiadamy również na potrzeby osób zamieszkałych w innych regionach kraju, przede wszystkim na terenie województwa opolskiego i wielkopolskiego. Zapewniamy dojazd rzeczoznawcy do wskazanej lokalizacji, gdzie zostanie przeprowadzona wizja na nieruchomości, ogólna ocenia stanu technicznego, standardu wykończenia. Praca rzeczoznawcy na Dolnym Śląsku skutkuje gruntownym poznaniem aktualnych mechanizmów cenowych, które można bezpośrednio przełożyć na postanowienie zakupu lub sprzedaży nieruchomości.

Naszą pracę opieramy na kilku filarach, mających ogromne znaczenie praktyczne. Staranność, terminowość i transparentność kosztowa stanowią czynniki, dzięki którym nieustannie poszerzamy swoje wpływy na rynku. Rzeczoznawca majątkowy na Dolnym Śląsku tworzy dokumenty będące podstawą rzetelnej i fachowej oceny nieruchomości, uzyskania kredytu hipotecznego, czy sądowego postępowania o ustalenie prawa do spadku.

Rzeczoznawca na Dolnym Śląsku – kompleksowa wycena nieruchomości

W ostatnich latach doświadczamy błyskawicznie rosnącego popytu na usługi, jakie realizuje rzeczoznawca majątkowy. Wrocław staje się ważnym miejscem obrotu nieruchomościami, ustępując miejsca jedynie kilku miastom w Polsce w tym Warszawie. Kancelaria Esentia czerpie pełnymi garściami z doświadczenia wykwalifikowanego specjalisty, który swoją wiedzę przekłada na wycenę ściśle trzymającą się rynkowych realiów. Wartość mienia stanowi konglomerat rozmaitych czynników, które nie mogą zostać pominięte podczas wyceny, dlatego bardzo dużą odpowiedzialność bierze na siebie każdy rzeczoznawca. Wrocław jest miastem z wysoką dynamiką rynku nieruchomości.

Wykonanie operatu szacunkowego warto powierzać doświadczonej kancelarii, która zdobyła uznanie klientów indywidualnych i firmowych. Rzeczoznawca Dolny Śląsk – zapraszamy do kontaktu. Gwarantujemy przyjazdy proces wyceny, dostosowany do potrzeb zleceniodawcy i uwzględniający wszystkie prawnie wymagane elementy operatu szacunkowego.

Cennik

Esentia wycena nieruchomości


Moje kwalifikacje i referencje