Operat szacunkowy Wrocław i Dolny Śląsk


Kancelaria Esentia realizuje wszelkiego rodzaju czynności przypadające na wykonanie operatu szacunkowego. Wycena nieruchomości przebiega u nas w sposób niezwykle kompleksowy, uwzględniający złożoność uwarunkowań rynkowych i prawnych. Będąc firmą koncentrującą swoje działania na Wrocławiu, operaty szacunkowe wykonujemy również na obszarze całego województwa dolnośląskiego. W razie potrzeby udostępniamy także możliwość dojazdu rzeczoznawcy majątkowego do miejscowości rozsianych po terenie województwa opolskiego i wielkopolskiego. Operat szacunkowy powstaje po przeprowadzeniu wizji lokalnej przez rzeczoznawcę i po uwzględnieniu dokumentacji.

Czym jest operat szacunkowy lokalu mieszkalnego?

Operat szacunkowy mieszkania, domu, lokalu usługowego lub gruntu stanowi oficjalny dokument poświadczający realizację wyceny przez certyfikowanego rzeczoznawcę. Rzeczoznawca majątkowy jest zawodem zaufania publicznego, wymagającym uprzedniego zdobycia rozległej wiedzy poświadczonej egzaminem państwowym. Aktualnie zauważamy wysokie zapotrzebowanie na dokument potwierdzający wartość nieruchomości – czyli operat szacunkowy mieszkania. Wrocław to miasto wyraźnie ożywionego ruchu na rynku nieruchomości. Kancelaria Esentia gwarantuje sporządzenie pełnowartościowego dokumentu, jaki służy do zawarcia transakcji kupna-sprzedaży lub stanowi poświadczenie wartości nieruchomości na potrzeby banku, sądów, urzędów, czy innych instytucji.

Wycena w formie operatu szacunkowego podlega ujednoliceniu w polskim systemie prawa. Na drodze rozporządzenia ustalono zakres informacji ujętych w operacie szacunkowym. Znajdują się tam podstawy prawne przeprowadzonych czynności, metody pracy wybrane przez rzeczoznawcę, kalkulacje prowadzące do ostatecznej wyceny, oraz wszelkie inne kwestie merytoryczne niezbędne dla zapewnienia kompleksowości informacji. Usługą, którą realizujemy zdecydowanie najczęściej, jest operat szacunkowy lokalu mieszkalnego. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie prowadzenia wyceny dla pozostałych rodzajów nieruchomości, zarówno prywatnych, jak i pozostających własnością osób prawnych i podmiotów gospodarczych.

Operat szacunkowy nieruchomości we Wrocławiu wykonujemy bardzo często dla klientów będących w trakcie zakupu lub sprzedaży lokalu. Banki udzielające kredytów hipotecznych również wymagają dostarczenia operatu szacunkowego, postrzeganego jako jedyny rzetelny dokument poświadczający realną wartość kredytowanej nieruchomości. Nie należy zapominać, że wycena rzeczoznawcy majątkowego charakteryzuje się 12-miesięcznym terminem ważności. Po tym czasie dokument traci swoją wartość prawną. Mając tę wiedzę, można lepiej rozplanować proces związanej z nieruchomością.

Kto przygotowuje operat szacunkowy nieruchomości?

Tylko kwalifikowany rzeczoznawca majątkowy ma uprawnienia nadawane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, dzięki którym może wykonywać operat szacunkowy nieruchomości Wrocław uczyniliśmy głównym regionem działalności kancelarii Esentia, mając na uwadze dynamikę obrotu nieruchomościami w tym gospodarczym centrum województwa dolnośląskiego. Wpis do centralnego rejestru rzeczoznawców otwiera drogę do profesjonalnego wyceniania nieruchomości i ich części składowych. W zakresie czynności, jakie prowadzi rzeczoznawca majątkowy, mieści się także wycena wartości ograniczonych praw do nieruchomości.

Operat szacunkowy nieruchomości – Wrocław i usługi kancelarii Esentia

Operat szacunkowy we Wrocławiu staje się niezbędnym dokumentem w wielu sytuacjach życiowych. Wspomnieliśmy już o wymaganiach banków udzielających kredytów hipotecznych. Jednak zastosowanie operatu szacunkowego rozprzestrzenia się również na sprawy spadkowe i podziału majątku podczas rozwodu, inwestycje budowlane o charakterze komercyjnym, windykację nieruchomości, czy wycenę dla celów ubezpieczeniowych. Operaty szacunkowe tworzymy również na potrzeby amortyzacji podatkowej lub dla rozmaitych celów skarbowych i księgowych.

Ofertę kancelarii Esentia, która tworzy dokumenty prawnie wiążące takie jak operat szacunkowy Wrocław, wyróżnia rzetelność, kompleksowość i dążenie do maksymalizacji komfortu dla klienta.

Zapraszamy do kontaktu – nasze operaty szacunkowe wyróżniają się poprawnością merytoryczną i czytelną estetyką, która staje się dostępna dla wszystkich klientów z województwa dolnośląskiego, opolskiego i wielkopolskiego.